Mellervang Big Band

Om Mellervang Big Band

Mellervang Big Band er en drøm om at skabe et levende musikmiljø for og med børn. Ambitionen er at tilføre nye, positive dimensioner til børns liv gennem et aktivt,  forpligtende og inkluderende fællesskab med musikken som både mål og middel. Musikken er midlet, som kan inkludere alle børn, medvirke til elevernes personlighedsudvikling, identitetsdannelse og øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.